Байланыстар

Раушан Ержанова – Бизнестідамыту жөніндегі директор,
тел.: +7 775 950 0770, e-mail: raushan.arbawine@gmail.com

ARBA WINE шарап орталықтарыныңмекен-жайы:

Астана қ., Сығанақ к., 21/1, тел.: 8 7172 50 40 73; 72 86 48
Жұмысуақыты 12.00-ден 22.00-ге дейін. Күнсайынүзіліссіз.

Алматы, Абылай хан д., 71, Гоголь к., қиылысы, тел.: 8 727 279 20 54
Жұмысуақыты 12.00-ден 22.00-ге дейін. Күнсайын үзіліссіз.

Алматы:
Сауле Катапбаева - Алматы қ. винотека басқарушысы, тел.: + 7 747 170 1390,

e-mail: katapbayeva.arbawine@gmail.com 

МуликовАлмат - Алматы қ. сатужәне и маркетинг бойынша менеджер, моб.тел.: +7 707 830 45 17

Астана:
Улыкбек Еншекулов -  Аймақ-аралықсауда директоры
моб.тел.: +7  775 950 5280;  e-mail: ulukbek.arbawine@gmail.com

Асия Баймагамбетова - Астана қ. винотека басқарушысы, моб.тел.: +7 701 640 58 18 

info@arbawine.com

ФИЛЬМ ASSA VALLEY ALMATY
ГЕОГРАФИЯ
КЛИМАТ
ВИНОГРАДНИКИ
КОНСУЛЬТАНТЫ
МАРИО ФРЕГОНИ
ENOSIS
ДОНАТО ЛАНАТИ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ НАТУРАЛЬНОСТЬ
СБОР УРОЖАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ВИНИФИКАЦИИ
ВИННЫЙ ПОГРЕБ
ТЕХНОЛОГИЯ РОЗЛИВА
ИСТОРИЯ КУРГАНА
МНЕНИЕ ЦЕНИТЕЛЕЙ
ПРАВИЛА ВИНОДЕЛА
СОБЫТИЯ
НАШИ ВИНОТЕКИ
РЕСТОРАНЫ С ВИНАМИ ARBA WINE
ВИНА
КОНТАКТЫ